Zasady realizacji programu Przyjaciele Zippiego w Polsce:

  1. Licencja:

    Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego jest realizowany w Polsce na podstawie licencji. Umowa licencyjna została zawarta 17.05.2010 r. pomiędzy właścicielem programu – angielską Fundacją Partnership For Children a organizacją partnerską, posiadającą wyłączność na terenie Polski – Centrum Pozytywnej Edukacji (niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli).

  2. Umowy z placówkami doskonalenia nauczycieli:

    W celu udostępnienia programu w całej Polsce -  placówki doskonalenia nauczycieli podpisują  porozumienie z CPE o współpracy przy upowszechnianiu programu i na tej podstawie zapraszają nauczycieli do realizacji programu. Lista placówek oraz trenerów wraz  z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.pozytywnaedukacja.pl.

  3. Formularz Praw Autorskich:

     Placówka doskonalenia jest odpowiedzialna za to, by każdy uczestnik szkolenia przed otrzymaniem materiałów, wypełnił Formularz Praw Autorskich i przekazał podpisany Formularz Trenerce prowadzącej szkolenie.  Za pomocą Formularza Praw Autorskich zbierane są też informacje o liczbie dzieci, z którymi program będzie prowadzony po raz pierwszy. Formularz Praw Autorskich nauczyciel wypełnia tylko raz – przed otrzymaniem materiałów i  zobowiązanie to  jest ważne  przez wszystkie lata korzystania z programu.

  4. Deklaracja o kontynuacji:

Kontynuacja programu w kolejnych latach, z nowymi grupami dzieci wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do Centrum Pozytywnej Edukacji i do Trenera, który prowadził szkolenie -  Deklaracji o kontynuacji.  Trener reprezentujący placówkę doskonalenia informuje przedszkola i szkoły, które przystępują do programu po raz pierwszy, że kontynuacja programu w kolejnych latach wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia w formie wypełnionej Deklaracji.

Zgłoszenie do CPE informacji o realizacji programu w danym roku szkolnym – w formie wypełnionej Deklaracji – stanowi podstawę formalno – prawną do korzystania z praw licencyjnych. Wypełnioną Deklarację należy przesłać informująć: w jakiej placówce, z jaką liczbą dzieci Program Przyjaciele Zippiego jest realizowany w danym roku szkolnym. 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.