Celem działania Centrum Pozytywnej Edukacji jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażanie ich w narzędzia i kompetencje, pozwalające na tworzenie podmiotowych relacji z uczniem, budowanie w oparciu o mocne strony ucznia jego motywacji do uczenia się, wiary w siebie i gotowości do podejmowania nowych wyzwań oraz przyjmowania odpowiedzialności za proces swojego uczenia się, dojrzewania i rozwoju.

Cele szczegółowe Centrum to:

  1. promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli;
  2. doskonalenie przywództwa w oświacie, wspieranie rozwoju szkół i placówek, w tym  tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska wychowania i nauki;
  3. podnoszenie jakości i dostępności wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w systemie edukacji;
  4. przygotowanie i wspieranie nauczycieli w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych;
  5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także zwiększanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.