Program „Strażnicy Uśmiechu” to cykl warsztatów psycho-edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w trakcie godzin wychowawczych, jako zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe, w trakcie tzw. „Zielonej szkoły” lub też na zajęciach dodatkowych.

Autorka programu Nada Ignjatović – Savić opracowała scenariusze warsztatów w taki sposób, że nauczyciele mogą poprowadzić zajęcia na ich podstawie bez dodatkowego przygotowania. Jednakże, jak pokazały wieloletnie doświadczenia trenerów upowszechniających program, bardzo przydatne jest szkolenie nauczycieli, które ma na celu m. in.:

  • zapoznanie z programem i przygotowanie do prowadzenia warsztatów;
  • zwiększenie samoświadomości i pobudzenie do refleksji nad własnym funkcjonowaniem w roli wychowawcy;
  • rozwój kompetencji osobistych nauczycieli, gotowości i umiejętności budowania akceptujących, pozytywnych relacji z uczniem.

Szkolenie dla nauczycieli ma charakter warsztatów rozwoju osobistego i jest prowadzone wg scenariusza przygotowanego przez Nadę Ignjatović – Savić. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia mają na celu pogłębienie u uczestników świadomości własnych uczuć, potrzeb i postaw wychowawczych, budowanie zaufania do siebie i do innych, tworzenie okazji do refleksji i doświadczania – jakie są moje priorytety, moje wartości, mój stosunek do dzieci, ich rodziców i do innych nauczycieli.

Szkolenie trwa 14 godzin dydaktycznych i zazwyczaj jest organizowane dla nauczycieli z jednej szkoły czy placówki. Udział w warsztatach powinien być dobrowolny i poprzedzony informacją o charakterze tego szkolenia. W celu zamówienia szkolenia należy wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia.

Koszt szkolenia dla nauczycieli  w programie „Strażnicy Uśmiechu” wynosi  400 zł od osoby. W tej cenie, każdy z uczestników szkolenia otrzymuje Podręcznik ze scenariuszami do prowadzenia zajęć z dziećmi (Strażnicy Uśmiechu Część 1 lub Strażnicy Uśmiechu Część 2). Istnieje możliwość dokupienia drugiej książki w cenie 100 zł za sztukę.

Szkoła/placówka zamawiająca szkolenie – zapewnia:

  • salę, w miarę możliwości wyposażoną w odpowiednią ilość wygodnych krzeseł/foteli, które można będzie ustawić w kręgu;
  • materiały szkoleniowe – kredki świecowe (jedno pudełko na trzy osoby), nożyczki, taśmę klejącą, papier do drukarki A4 – pół ryzy;
  • tablicę zwykłą do pisania lub białą z flamastrami, lub typu Flip-chart;
  • możliwość korzystania z komputera oraz rzutnika; 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.