W 2005 roku Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadziła pilotaż programu w wybranych warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od firmy produkującej drukarki komputerowe „OKI”. Po zakończeniu pilotażu w CMPPP podjęto decyzję o upowszechnianiu programu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W latach 2005-2009, na mocy umowy licencyjnej program był oferowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) we współpracy z regionalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Po przekształceniu CMPPP w Ośrodek Rozwoju Edukacji od dnia 1.01.2010r – umowa licencyjna na wdrażanie programu została rozwiązana. Od tego czasu wyłącznym, licencjonowanym partnerem PFC w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji (COPE).

Program „Przyjaciele Zippiego" cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i jest upowszechniany przez trenerów współpracujących z ośrodkami doskonalenia nauczycieli  na terenie całego kraju.

 

Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” w Polsce

Zestawienie danych – lata 2004 – 2015

Rok szkolny Liczba przeszkolonych nauczycieli Liczba szkół i przedszkoli realizujących program Liczba dzieci uczestniczących w programie Liczba przeszkolonych trenerów
2004/2005 24 15 270 3
2005/2006 213 157 4 240 23
2006/2007 405 335 7 850 36
2007/2008 443 259 7 075 23
2008/2009 916 809 24 276 24
2009/2010 1 086 613 16 479 23
2010/2011 1 011 631 16 763 6
2011/2012 719 595 18 545 -
2012/2013 632 474 15 926 6
2013/2014 492 453 15 705 6
2014/2015 776 433 15 200 6
2015/2016 594 456 14 909 -
2016/2017 935 500 15 765 2
2017/2018 842 580 20 687 3
Razem 9088   195 680 161

 

Wg danych opublikowanych w corocznym Raporcie wydawanym przez Partnership for Children (do pobrania ze strony: www.partnershipforchildren.org.uk A Review of 2010 – 2011) w Polsce co roku uczestniczy w programie Przyjaciele Zippiego najwięcej dzieci spośród wszystkich krajów europejskich.

Przedszkole w Sokółce 1Przedszkole w Sokółce 2

Przedszkole w Sokółce

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.