W sobotę 7 lutego 2015 r. zmarł twórca metody Porozumienie Bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication), zwanej też Językiem SercaJęzykiem Żyrafy, czy Empatyczną Komunikacją.

Był doktorem psychologii, negocjatorem, mediatorem, trenerem i nauczycielem. Krzewił na całym świecie idee pokoju i porozumiewania się bez agresji, w dialogu, z wzajemnym szacunkiem dla własnych i cudzych uczuć oraz potrzeb. Dzielił się z innymi nie tylko swoją wiedzą ale także postawą, zrozumieniem i umiejętnościami empatycznego słuchania.

Marshall Rosenberg był też niezwykłym człowiekiem, źródłem wielu inspiracji, a jego idea porozumiewania się bez przemocy znajduje od lat zwolenników i propagatorów na całym świecie.

W marcu 2005 roku Marshall Rosenberg poprowadził w Polsce wraz z trenerami metody NVC tygodniowy Intensywny Międzynarodowy Trening NVC. Udział w tych warsztatach rozpoczął moją przygodę i fascynację tą metodą. Zainspirowana wykładami Rosenberga (zachęcam do lektury wykładu wygłoszonego przez Marshalla dla Szkół Uczących Się) inicjowałam w CMPP-P (jako dyrektor tego ośrodka) projekty i działania mające na celu wprowadzenie do oświaty komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, dialogu i porozumieniu.

Były to między innymi wykłady i warsztaty prowadzone przez Marianne Goethlin, Towe Widstrand ze Szwecji, warsztaty i treningi Nady Ignjatović – Savić   i wprowadzenie przez nią programu „Strażnicy Uśmiechu”, opracowany i wdrażany pod kierunkiem Małgosi Jakubczak program dla szkół „Porozumienie bez przemocy”, a także seria Wydawnictwa CMPP-P „Biblioteka Szkolnej Żyrafy”.

W ramach tej serii opublikowane zostały książki przybliżające polskiemu czytelnikowi metodę NVC – Porozumienia bez przemocy:

  1. „Porozumienie bez przemocy,  czyli język żyrafy w szkole” – poradnik dla nauczycieli autorstwa Towe Widstrand, Marianne Gothlin i Niclasa Ronnstroma (można zakupić w CPE w cenie 35 zł + koszty wysyłki);
  2. „Empatyczna klasa. Relacje, które pomagają w nauce” - autorkami są  Sura Hart i Victoria Kindle Hudson (tę pozycję również można zakupić w CPE w cenie 35 zł + koszty wysyłki);
  3. „Dorastanie w zaufaniu” autorstwa Justin Mol– (nakład wyczerpany);
  4. „Strażnicy Uśmiechu” cz.1 i cz.2 – scenariusze do programu Nady Ignjatović – Savić.

Żegnam Marshalla Rosenberga z wielkim żalem, ale też z ogromną wdzięcznością, za wszystko, co mi ofiarował. Jego spojrzenie na świat i ludzi, język żyrafy, który przemawia do mnie i stał się inspiracją nie tylko logo Centrum Pozytywnej Edukacji, ale także działań programowych, jakie realizuję od 10 lat.

Elżbieta Nerwińska

p.s. jeśli chcielibyście podzielić się swoimi wspomnieniami ze spotkań z samym Marshallem, jego trenerami lub tym, jaki wpływ miała idea NVC na Wasze życie – to zapraszam do napisania lub skomentowania na Facebooku tego artykułu.