Współpraca szkoły z rodzicami – szkolenie dla rady pedagogicznej obejmujące następujące zagadnienia:

- miejsce i rola rodziców w szkole,

- rodzice ucznia – petenci, klienci, sponsorzy – czy partnerzy szkoły i nauczyciela,

- jak skutecznie komunikować się z rodzicami – spotkania indywidualne,

- planowanie i prowadzenie spotkań dla rodziców,

- Rada Rodziców w szkole

Czas: 5 godz. dydaktycznych. Proponowane szkolenie w Warszawie i okolicznych miastach może być przeprowadzone w rozbiciu na dwa spotkania. Interaktywna prezentacja jest okazją do wspólnej refleksji nauczycieli nad miejscem i rolą rodziców w naszej szkole.

Cena 1 200 PLN

 

Do pobrania:

Zamówienie szkolenia dla rady pedagogicznej – współpraca z rodzicami.