Centrum Pozytywnej Edukacji proponuje szkolenia i prezentacje dla rady pedagogicznej:

  • Tutoring w szkole – prezentacja dla rady pedagogicznej obejmuje następujące zagadnienia:

           - Co to jest tutoring;

           - Dialog wychowawczy – podstawą zmiany relacji nauczyciel – uczeń;

           - Z doświadczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu;

           - Oferta Instytutu Tutoringu Szkolnego – zmiana systemu wychowawczego w szkole.

 

Czas: 3 godziny zegarowe, obejmuje prezentację i omówienie powyższych zagadnień oraz dyskusję z uczestnikami na temat możliwości wprowadzenia tutoringu w szkole;

Cena: 1 000 PLN

 

Do Pobrania:

Zamówienie szkolenia dla rady pedagogicznej;