Zapewnienie każdemu dziecku dostępu do pozytywnej edukacji wymaga współpracy oraz wspierania nauczycieli w ich codziennych wysiłkach. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, by chcieli i potrafili rozpoznawać, wydobywać oraz wzmacniać potencjał i zdolności każdego ucznia, powinno być w jak największym stopniu powiązane z praktyką i organizowane w szkole lub placówce. To nauczyciele wraz z  dyrektorem powinni podejmować decyzje o tym, jaka tematyka szkoleń, jakie formy doskonalenia są najbardziej potrzebne w konkretnej szkole, w konkretnym środowisku, dla tej grupy nauczycieli.

Wychodząc z takiego założenia ? Centrum Pozytywnej Edukacji oferuje szkołom, przedszkolom i placówkom całościowe wsparcie w następujących obszarach:

  • doskonalenie i rozwój  zawodowy nauczycieli;
  • pomoc psychologiczno ? pedagogiczna w szkole;
  • program wychowawczy i szkolny program profilaktyki;
  • przywództwo i planowanie rozwoju szkoły lub placówki.

Współpraca ze szkołą lub placówką będzie się rozpoczynała od diagnozy potrzeb i potencjału nauczycieli w zakresie:

  • udzielania wsparcia uczniowi,
  • planów rozwoju szkoły lub placówki;
  • planów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Oferta Centrum Pozytywnej Edukacji obejmuje  również udzielanie konsultacji  dyrektorowi w zakresie przywództwa i zarządzania, organizację szkoleń, warsztatów i seminariów dla rad pedagogicznych, dla zespołów ?uczących się? oraz wsparcie i konsultacje dla pojedynczych nauczycieli, realizujących we współpracy z CPE programy edukacyjne, promocji zdrowia czy profilaktyczno ? wychowawcze w bezpośredniej pracy z uczniami.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiam