Zdjęcie Elżbieta NerwińskaELŻBIETA  NERWIŃSKA

 

Dyrektor  Centrum Pozytywnej Edukacji – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, wpisanej 28 kwietnia 2010 roku do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doświadczenia zawodowe jako:

 • Nauczyciel klasy „O”
 • Pedagog szkolny w szkole podstawowej
 • Dyrektor Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
 • Koordynator szkoleń, realizator i dyrektor projektów europejskich, dyrektor warszawskiego ośrodka szkoleniowego – w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Dyrektor Departamentu Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Inspektor w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Warszawa Bemowo
 • Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN
 • Ekspert Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

01.09.2003 do  31.12.2009r.

 

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • English Language College
 • Dwuletnie Specjalne Studium Socjoterapii
 • TERM – szkolenie dla kadr zarządzających oświatą
 • EDUKATOR – kurs edukatorski w zakresie zarządzania oświatą
 • Kurs zarządzania projektami zgodnie z regułami Unii Europejskiej
 • Trener programu „Przyjaciele Zippiego”

 

O sobie:

Od lat zajmuję się doskonaleniem zawodowym i rozwojem osobistym nauczycieli, pedagogów i psychologów, co  daje mi wiele satysfakcji. Z moich doświadczeń wynika, że najważniejszą zmianą, potrzebną dzisiejszej szkole, jest zmiana relacji nauczyciel – uczeń. Uważam, że ścieżką prowadzącą do budowania pozytywnych relacji jest podnoszenie kompetencji społeczno – emocjonalnych zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dlatego z pasją angażuję się w realizację takich projektów i programów jak: „Porozumienie w szkole”,  „Strażnicy uśmiechu”, „Przyjaciele Zippiego” czy „Tutoring szkolny”.

 

Chciałabym, żeby Centrum Pozytywnej Edukacji  było źródłem inspiracji dla nauczycieli twórczych, poszukujących, świadomych swojej roli – mistrza i autorytetu. Centrum Pozytywnej Edukacji wyrosło z marzeń o szkole bezpiecznej, podmiotowej i partnerskiej,  w której uczniowie z radością rozwijają swój potencjał i zdolności  a nauczyciele realizują swoje pasje w codziennej pracy.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.