Z wielką radością informujemy, że program profilaktyki pozytywnej pod nazwą Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej został wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

W skład zespołu tworzącego i nadzorującego System rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl;

Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://ipin.edu.pl;

Ośrodka Rozwoju Edukacji  http://www.ore.edu.pl;

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że program ten spełnia standardy jakości poziomu I – Program Obiecujący. (Certyfikat)

Program jest realizowany od 3 lat i spotyka się z uznaniem i często entuzjazmem ze strony nauczycieli. Szkolenia dla realizatorów ukończyło dotychczas 1 152 nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia z tysiącami dzieci w całej Polsce.

Program jest oferowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji w porozumieniu z  trenerami, reprezentującymi ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Centrum Pozytywnej Edukacji organizuje w dniach 7-8-9 czerwca 2019 roku w Warszawie Kurs dla Trenerów programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Trenerów posiadających doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w obszarze wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia – zapraszamy do wzięcia udziału w kursie. Do pobrania: Zaproszenie na Kurs oraz Karta zgłoszenia

Autorki programu Sylwia Wierzchowska i Elżbieta Nerwińska

Apt. Certyfikat APPE

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.