Strażnicy Uśmiechu

LOGO_STRAZNICY_USMIECHUProgram wychowawczo – profilaktyczny „Strażnicy Uśmiechu” autorstwa profesor Nady Ignjatović-Savić z Serbii, został zaadoptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Program „Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć  psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla dzieci:

- w wieku od 5 do 10 lat - Strażnicy Uśmiechu część 1 – dla klas I - III

- w wieku od 10 do 15 lat  - Strażnicy Uśmiechu część 2 – dla klas IV-VI

 

Program może być realizowany na godzinach wychowawczych, w ramach zajęć pozalekcyjnych lub też na godzinie dodatkowej (art. 42 Karty Nauczyciela), przeznaczonej na zajęcia wspierające, wyrównawcze, rozbudzające zainteresowania oraz zdolności uczniów. Powinien być zrealizowany w ciągu jednego roku szkolnego, podczas kolejnych tygodni, w miarę możliwości bez dłuższych przerw pomiędzy zajęciami.

Dodatkowe informacje